Vilkår for boschs «extra»-lojalitetsprogram tilgjengelig for verksteder


1. Partene


1.1 Robert Bosch AS («Bosch») tilbyr verksteder («Deltakeren») som selger reservedeler til biler registrert i Danmark, å delta i lojalitetsprogrammet kalt extra («extra»).

1.2 Deltakere kan ved kjøp av Bosch-produkter som inngår i extra, tjene poeng som kan byttes inn i produkter («Produkter») som Bosch tilbyr i programmet. Bosch bestemmer hvilke samarbeidspartnere som kvalifiserer for deltakelse, og hvilke Produkter som inngår i extra. Deltakeren varsles på e-post når en samarbeidspartner slutter seg til eller forlater extra.

1.3 Metz A/S, Skelstedet 9, DK-2950 Vedbæk, org.nr. 27171508 («Metz») har fått i oppdrag av Bosch å drive extra-plattformen, herunder skanning av mottatte strekkoder, sørge for oppdatering av extra og svare på kundeforespørsler. Metz kan bruke underleverandører for å levere disse tjenestene uten ytterligere varsel til Deltakeren.

2. Deltakeren


2.1 For å delta i extra må Deltakeren samtykke i disse vilkårene og registrere seg på nettsiden www.extra-bonus.no. Registreringen er gratis. Bare eieren av verkstedet kan registrere seg. Deltageren må være fylt 18 år.

2.2 Ved eventuelle endringer i knyttet til Deltakeren skal eieren av verkstedet uten opphold oppdatere opplysningene om Deltakeren via www.extra-bonus.no. Bosch er ikke ansvarlig for manglende levering av produkter, hvis årsaken til manglende levering er utilstrekkelige opplysninger om Deltakeren.

2.3 Deltakeren må informere sluttkjøperen av et Bosch-produkt som kvalifiserer for extra, om at deltakeren er med i extra-programmet. Deltakeren skal bare gi ærlige og objektive råd, og slik sørge for at sluttkjøperen får god kundeservice og ordentlige råd.

3. Åpning av deltakerens konto


3.1 Når opplysningene om deltakeren er registrert, sendes en e-postbekreftelse med en lenke til Deltakerens e-postadresse. Deltakeren får tilgang til extra når lenken er aktivert og et passord er opprettet. Det er ikke mulig å registrere poeng for kontoer som ikke har blitt aktivert i ettertid. Dermed tjener ikke Deltakeren poeng på Bosch-produkter som er kjøpt før Deltakerens konto er aktivert.

3.2 Alle poeng som samles av Deltakeren er personlige og kan ikke overdras. 3.3 Hver deltaker kan bare registreres med én konto. Deltakere som eier mer enn ett verksted kan registrere alle verkstedene og samle poeng i én og samme konto, forutsatt at kundesenteret for extra har godkjent det.

4. Passord


4.1 Deltakerens konto er passordbeskyttet. Deltakeren må sørge for at passordet ikke avdekkes til andre personer. Hvis deltakeren mistenker at passordet er avdekket til eller misbrukt av en annen person, må Deltakeren uten opphold endre passordet og informere Metz ved å sende en e-post til info@extra-bonus.no.

5. Innsamling og administrasjon av poeng


5.1 For å samle inn poeng må Deltakeren klippe ut strekkoden fra emballasjen til Bosch-produktene som gir poeng. På nettsiden extra-bonus.no finnes en liste over Bosch-produkter som gir poeng, instruksjoner om hvordan du klipper ut strekkoder, og en oversikt som spesifiserer hvor mange poeng de ulike Bosch-produktene gir. Strekkodene må sendes til Metz sammen med et riktig utfylt gyldighetsskjema, som er tilgjengelig Her. Strekkoder som mangler riktig utfylt skjema, krediteres ikke til Deltakerens konto, og Deltakeren blir varslet om dette. Strekkodene må kunne skannes (dvs. skal ikke være skadede). Bosch påtar seg ikke noe ansvar hvis strekkodene ikke kan skannes. Bosch og Metz er ikke ansvarlig for eventuelle strekkoder som blir borte i posten.

5.2 Deltakeren kan ikke returnere et Bosch-produkt under henvisning til retningslinjene for retur hvis strekkoden er klippet bort.

5.3 En liste over verdien av poengene og bonusproduktene som kan velges, finnes på ; www.extra-bonus.no. Verdien av poengene kan endres til enhver tid. Gjeldende verdi er verdien på tidspunktet for poststempelet på brevet. Poeng som allerede er inntjent, kan ikke endres.

5.4 Deltakeren kan tjene tilleggspoeng i forbindelse med spesielle tilbud. De spesifikke vilkårene for slike tilbud beskrives i kampanjemateriellet og i extra.

5.5 Deltakernes poeng krediteres til Deltakerens nettkonto, som viser hvor mange poeng deltakeren har til enhver tid. Hver måned vil Deltageren motta en e-post som viser antall oppsamlede poeng. Enhver innvending til det antallet poeng som er registrert, må fremmes ved å sende en e-post til: info@extra-bonus.no, e-posten må være mottatt innen utgangen av måneden som følger krediteringen av poeng. Deltakeren anses å ha frasagt seg rettigheten til å fremme innvendinger hvis ovennevnte prosedyre ikke er fulgt.

5.6 Deltakerens poeng er gyldige frem til utgangen av det kalenderåret de ble kreditert til Deltakerens konto pluss to år, for eksempel vil poeng som krediteres Deltakerens konto 1. april 2015 være gyldige til og med 31. desember 2017.

6.Indløsning af point


6.1 Deltakeren kan når som helst løse inn poeng i Produktene som tilbys på www.extra-bonus.no Poengene kan innløses for et Produkt når Deltakeren har samlet inn det nødvendige antallet poeng. Antall poeng som kreves for Produktene, er oppgitt på www.extra-bonus.no. Hvis et produkt ikke er på lager, varsles Deltakeren via e-post, og Deltakeren kan få poengene kreditert tilbake på kontoen eller velge et annet Produkt med samme verdi, i henhold til Deltakerens eget valg..

6.2 Poeng kan også løses inn for kontanter med 50 % av verdien til Produktet, slik det fastsettes på www.extra-bonus.no , Poeng som ikke er løst inn for Produktene, kan ikke byttes med andre Produkter eller poeng.

6.3 Produktene tildeles bare Deltakeren, men Deltakeren kan etterpå overføre Produktene til tredjeparter.

6.4 Deltakeren er personlig ansvarlig for å betale eventuelle skatter på Produktet som mottas.

7. Levering


7.1 Leveringen forventes innen seks uker fra datoen bestillingen ble gjort, men det kan ikke gis noen garanti for det nøyaktige tidspunktet for levering.

7.2 Produkter leveres bare til landet der verkstedet er registrert.

8. Reklamation


8.1 Hvis et Produkt har mangler, gjelder produsentens vilkår. Metz gir imidlertid en minimumsgaranti på ett år, og rett til å klage i to år. Vilkårene for garanti og klager beskrives mer nøyaktig på www.extra-bonus.no under det enkelte Produktet. Deltakeren må klage skriftlig innen to uker etter levering. Klager må sendes til Metz.

8.2 Deltakeren må på forespørsel returnere Produktet, og hvis produsenten godtar mangelen, kan produsenten reparere Produktet eller erstatte det med et nytt i henhold til produsentens eget valg.

8.3 Bosch er ikke ansvarlig for eventuelle garantier fra tredjeparter eller klager på Produkter. Alle forespørsler knyttet til garanti og mangler skal derfor ikke sendes til Bosch, men bare til Metz og produsenten.  

9. Endringer i vilkår, opphør og diskvalifisering


9.1 Bosch forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og verdien av poengene. Varsel om slike endringer gis på www.extra-bonus.no

9.2 Bosch kan når som helst og uten å oppgi noen grunn avslutte extra-programmet samt diskvalifisere en Deltaker fra programmet.

9.3 Oppsigelse fra Deltakeren skal skje skriftlig ved å sende en e-post til info@extra-bonus.no.

9.4 Ved diskvalifikasjon eller oppsigelse må alle poeng som eventuelt gjenstår, brukes innen 14 dager etter datoen for diskvalifikasjon eller oppsigelse. Deltakerens poeng går imidlertid tapt hvis Deltakeren har forfalsket strekkoder, har unnlatt å fremskaffe de opplysningene Bosch har bedt om, eller har returnert et Bosch-produkt til leverandøren etter å ha klippet ut strekkoden (unntatt ved mangler). .

10. Personvern


10.1 Bosch kan, når formålet er å administrere extra-programmet, behandle personopplysninger knyttet til Deltakeren eller Deltakerens ansatte (f.eks. navn, adresse, e-post eller telefonnummer) og informasjon om kundens kjøp og bestillinger (f.eks. innkjøps- og bestillingsdata og leveringsadresse). Disse personopplysningene samles inn og behandles for å administrere extra-programmet og kan overgis til Metz eller enhver tredjepart som er engasjert som databehandler av Bosch eller Metz, for det samme formålet. Dataene kan også avdekkes til bedrifter innen markedsundersøkelser i forbindelse med markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser.

11. Gjeldende lov og domsmyndighet


11.1 Enhver tvist skal avgjøres av en norsk domstol i henhold til norsk lov.

12. Kontakt


12.1 Eventuelle spørsmål knyttet til extra sendes til info@extra-bonus.no.
 

Download V&B


November 2017