Ansvarlig for nettsidene


Navn og adresse
Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

Adm.direktør
Thore Pedersen

Telefonnummer
+47 64 87 89 00

Registrert i foretaksregisteret i brønnøysund organisasjons/MVA nummer
910 749 854