Ansvarlig for nettsidene


Navn og adresse:
Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

Adm.direktør
Thore Pedersen
 

Telefonnummer


+47 64 87 89 00
 

Registrert i foretaksregisteret i brønnøysund organisasjons/MVA nummer


910 749 854