Erklæring om datavern Robert Bosch AS


Vi setter pris på din interesse for og deltakelse i lojalitetsprogrammet extra.
 
1 Personvernerklæring
Bosch ønsker deg velkommen til vårt nettsted og våre apper. Takk for din interesse for bedriften og produktene våre. Her kan du lese eller skrive ut personvernerklæringen vår.
 
2 Ditt personvern er viktig for Bosch
Det er viktig for oss å ivareta ditt personvern når vi behandler personopplysninger, samt å ivareta sikkerheten for personopplysningene. Vi behandler personopplysninger som samles inn når du bruker nett-tjenestene våre. Opplysningene behandles konfidensielt og i samsvar med lovbestemte forskrifter. Personvern og informasjonssikkerhet er en del av vår selskapspolicy.

3 Behandlingsansvarlig
Bosch er behandlingsansvarlig for personopplysningene dine. Unntak beskrives i personvernerklæringen.
Vår kontaktinformasjon:

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25,
1414 Trollåsen
Norge
Telefonnummer: +47 64 87 89 00

Postadressen:
 
Postboks 474
Bedriftssenteret
1411 Kolbotn
Norge
 
4 Innsamling, behandling og bruk av personopplysninger
4.1     Personopplysningskategorier som behandles
 
Følgende personopplysningskategorier behandles:
 
• Kontaktopplysninger (for eksempel navn, telefonnummer, e-postadresse, adresse og IP-adresse)
• Opplysninger om kontrakter (for eksempel kontraktsmessige forhold, kontraktsmessige interesser og produktinteresser)
• Kundehistorikk
 
4.2     Prinsipper
 
Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en identifisert person eller som kan brukes til å identifisere en person. Dette inkluderer blant annet navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, opplysninger fra kontrakter og opplysninger om regnskap og betalinger fra kontrakter.
 
Vi vil bare samle inn, behandle og bruke personopplysninger (inkludert IP-adresser) når det enten finnes berettiget interesse for det eller når du har gitt samtykke til behandling av personopplysninger for dette formålet, for eksempel ved å registrere deg.
 
4.3     Formål med behandling og berettigede interesser
 
Vi og andre tjenesteleverandører som arbeider på oppdrag for oss, behandler personopplysningene dine for følgende formål:
 
 • For å kunne tilby disse nettbaserte tjenestene og oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser. (Berettiget interesse: Oppfylle kontraktsmessige forpliktelser.)
 • Løse tjenesteavbrudd, samt av sikkerhetsmessige grunner. (berettigede interesser: Oppfylle våre juridiske forpliktelser innenfor rammen for personvern, samt legitim interesse for å løse tjenesteavbrudd og beskytte tjenestene våre.)
 • Markedsføring på egenhånd og utført av andre, samt markedsundersøkelser og analyser i samsvar med hva som er tillatt i lovverket eller basert på samtykke. (berettigede interesser: Samtykke / legitim interesse for direkte markedsføring så lenge dette gjøres i samsvar med personopplysningsloven og konkurranseloven.)
 • Produkt- eller kundeundersøkelser i posten. (Berettiget interesse: Legitim interesse for å forbedre produkter/tjenester.) Merk: Hvis vi bruker et markedsinstitutt i forbindelse med undersøkelser, skal instituttet følge våre instruksjoner og retningslinjer.
 • Produkt- eller kundeundersøkelser via e-post eller telefon, basert på samtykke. (Berettiget interesse: Samtykke.) Merk: Hvis vi bruker et markedsinstitutt i forbindelse med undersøkelser, skal instituttet følge våre instruksjoner og retningslinjer.
 • Gjennomføre konkurranser eller kampanjer i tråd med vilkårene for konkurranser eller kampanjer. (Berettiget interesse: Oppfylle kontraktsmessige forpliktelser.)
 • Sende nyhetsbrev via e-post eller SMS/MMS med samtykke fra mottakeren. (Berettiget interesse: Samtykke.)
 • Ivareta og forsvare våre rettigheter. (Berettiget interesse: Legitim interesse for å ivareta og forsvare våre rettigheter.)
 
4.4     Registrering
 
Hvis du ønsker å bruke eller få tilgang til fordeler som krever at du inngår en kontrakt, blir du bedt om å registrere deg. Når du registrerer deg, samler vi inn de personopplysningene vi trenger for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser (for eksempel fornavn, etternavn, fødselsdato, e-postadresse, samt informasjon om foretrukket betalingsmåte eller om kontoinnehaveren, hvis det er aktuelt). Vi ber også om andre opplysninger på frivillig basis, hvis det er aktuelt. Obligatorisk informasjon er merket med stjerne (*).
 
4.5     Loggfiler
 
Hver gang du bruker internett, sender nettleseren din informasjon. Den lagrer vi i såkalte loggfiler.
 
Vi lagrer loggfilene i en kortere periode for å kunne avdekke tjenesteavbrudd og av sikkerhetsmessige årsaker (for eksempel for å kunne etterforske angrepsforsøk). Deretter slettes de. Loggfiler som må lagres fordi de skal brukes som bevis, vil ikke bli slettet før hendelsen er løst. De kan også utleveres til myndigheter for videre etterforskning.
 
Loggfiler brukes også i forbindelse med analyser (uten IP-adresse eller uten fullstendig IP-adresse). Se også delen for nettanalyser.
 
I loggfiler lagres spesielt følgende informasjon:
 • IP-adresse («Internet Protocol address») til enheten som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Adressen til nettstedet som brukes for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten («URL of origin» eller «referrer URL»).
 • Navnet på tjenesteleverandøren som ble brukt for å få tilgang til den nettbaserte tjenesten.
 • Navnet på filene eller informasjonen som ble brukt.
 • Dato, klokkeslett og varighet for bruk av dataene.
 • Mengden data som ble overført.
 • Operativsystem og informasjon om nettleseren som ble brukt, inkludert eventuelle tilleggsprogrammer (for eksempel Flash Player).
 • http-statuskode (for eksempel «Funnet» eller «Ikke funnet»).
4.6     Barn
 
Denne nettbaserte tjenesten skal ikke brukes av barn under 16 år.
 
4.7     Dataoverføring
 
4.7.1     Dataoverføring til andre behandlingsansvarlige
 
Personopplysningene dine overføres kun til andre behandlingsansvarlige hvis det er nødvendig for å kunne oppfylle kontraktsmessige forpliktelser, hvis vi eller tredjepart har berettiget interesse i dataoverføringen, eller hvis du har gitt ditt samtykke. Du finner mer informasjon om de berettigede interessene i delen Formål med behandling og berettigede interesser. Tredjepart kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet. Når opplysninger overføres til tredjepart basert på berettiget interesse, forklares det i denne personvernerklæringen.
Opplysninger kan også overføres til andre behandlingsansvarlige hvis vi er forpliktet til å gjøre det på grunn av juridiske bestemmelser eller administrative eller rettslige pålegg.
 
4.7.2     Tjenesteleverandører (generelt)
 
Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til oppgaver som salg og markedsføring, håndtering av kontrakter, betalinger, programmering, netthotell og kundestøtte via telefon. Vi har valgt tjenesteleverandørene med omhu, og vi kontrollerer dem regelmessig, spesielt med tanke på korrekt behandling og beskyttelse av opplysningene som de lagrer. Alle tjenesteleverandører er underlagt taushetsplikt og må følge de juridiske bestemmelsene. Tjenesteleverandører kan også være andre selskaper i Bosch-konsernet.
 
4.7.3     Informasjon om pakker
 
For å kunne informere deg om status for pakkene dine, overfører vi e-postadresse og telefonnummer for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser til:

UPS Denmark A/S
Naverland 7 - 9
2600 Glostrup
Danmark

CVR 14553800
VAT nr: DK 14553800

Denne bedriften behandler opplysningene som behandlingsansvarlig.
 
4.7.4     Overføring til mottakere utenfor EØS
 
Vi kan overføre personopplysninger til mottakere som er lokalisert utenfor EØS, til såkalte tredjeland.
 
I slike tilfeller vil vi i forkant av overføringen påse at mottakeren har tilstrekkelig datasikkerhet (for eksempel dersom Europakommisjonen har bestemt at det aktuelle landet har tilstrekkelig sikkerhet, eller basert på avtaler på grunnlag av de såkalte EU-klausulene med mottakeren) eller at du har gitt ditt samtykke til overføringen.
 
Du har rett til å be om en oversikt over mottakere i tredjeland samt en kopi av bestemmelsene som skal sørge for tilstrekkelig datasikkerhet. Du finner mer informasjon under Kontakt.
 
4.8     Lagringstid
 
Vi lagrer opplysningene dine så lenge det er nødvendig for å kunne levere våre nettbaserte tjenester og tjenestene som er koblet til dem, eller så lenge vi har berettiget interesse i å lagre opplysningene (for eksempel kan vi fortsatt ha berettiget interesse i å bruke dem til markedsføring via post etter at vi har oppfylt våre kontraktsmessige forpliktelser). I alle andre tilfeller sletter vi personopplysningene dine, med unntak av opplysninger som vi må lagre for å oppfylle en juridisk forpliktelse (for eksempel i forbindelse med regnskap, hvor lovverket krever at vi skal lagre kontrakter og fakturaer i en bestemt tidsperiode).
 
4.9     Konkurranser eller kampanjer
 
Hvis du deltar i en av konkurransene våre eller benytter deg av en av rabattkampanjene våre, bruker vi opplysningene dine til å informere deg om premier og for å kunne markedsføre produktene våre i den utstrekning lovverket tillater det eller du har gitt oss samtykke til. Informasjon om hver enkelt konkurranse eller kampanje offentliggjøres i de respektive vilkårene for deltakelse.
 
5 Bruk av informasjonskapsler
5.1     Generelt
 
Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på datamaskinen din når du bruker våre nettbaserte tjenester. Hvis du bruker denne nettbaserte tjenesten senere, vil nettleseren sende innholdet fra informasjonskapselen tilbake til den respektive selgeren slik at enheten kan identifiseres. Ved å lese informasjonskapslene kan vi skreddersy våre nettbaserte tjenester for deg slik at de blir enklere å bruke.

5.2     Deaktivere og slette informasjonskapsler
 
Når du besøker et nettsted, vises et sprettoppvindu som spør om du godtar bruken av informasjonskapsler, eller om du vil deaktivere dem i innstillingene.
 
Hvis du bestemmer deg for å blokkere informasjonskapsler, lagres det en reservasjonskapsel i nettleseren din. Denne informasjonskapselen brukes kun til å lagre valget ditt. Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det hende at enkelte funksjoner på nettstedene våre ikke fungerer som de skal. En slik reservasjonskapsel kan av tekniske årsaker kun brukes av nettleseren som den ble lagret i. Hvis du sletter informasjonskapsler eller bruker en annen nettleser eller enhet, må du reservere deg mot informasjonskapsler på nytt.
 
Innstillingen gjelder ikke for informasjonskapsler som lagres når du besøker andre nettsteder fra andre leverandører.
 
Du kan slette alle informasjonskapslene i nettleseren din. Se hjelpefunksjonen i nettleseren din for mer informasjon. Dette kan føre til at enkelte funksjoner ikke lenger blir tilgjengelige.
 
I tillegg kan du administrere og deaktivere bruk av tredjeparts informasjonskapsler på følgende nettsted:
 
http://www.youronlinechoices.com/nor/dine-valg
 
Siden dette nettstedet ikke er vårt, har vi ikke ansvar for innhold og tilgjengelighet.
 
5.3     Oversikt over informasjonskapslene som vi bruker
 
Her finner du en oversikt over informasjonskapslene som vi bruker.
 
5.3.1     Helt nødvendige informasjonskapsler
 
Enkelte informasjonskapsler er nødvendige for at vi skal kunne levere våre nettbaserte tjenester på en trygg måte. Denne kategorien inkluderer for eksempel:
 
– Informasjonskapsler som identifiserer eller autentiserer brukerne våre.
– Informasjonskapsler som midlertidig lagrer informasjon fra brukeren (for eksempel innholdet i handlekurven eller et skjema).
– Informasjonskapsler som lagrer enkelte brukerinnstillinger (for eksempel innstillinger for søk eller språk).
– Informasjonskapsler som lagrer data for å sikre problemfri avspilling av film eller lyd.
 
5.3.2     Analytiske informasjonskapsler
 
Vi bruker analytiske informasjonskapsler for å registrere brukeratferden (for eksempel hvilke annonsebannere som brukere klikker på, hva brukere søker etter og så videre) til brukerne våre og for å kunne analysere den statistisk.

6 Nettanalyser
Vi trenger statistisk informasjon om hvordan våre nettbaserte tjenester brukes for å kunne gjøre dem mer brukervennlige og for å gjennomføre målinger og markedsundersøkelser. Til dette bruker vi nettanalyseverktøyene som beskrives i dette avsnittet. Profilene som disse verktøyene oppretter ved hjelp av analytiske informasjonskapsler eller loggfiler, kombineres aldri med personopplysninger. Enten bruker ikke verktøyene IP-adresser, eller så bruker de IP-adresser som forkortes umiddelbart etter at de samles inn. Leverandørene av verktøyene behandler kun data som databehandlere underlagt våre retningslinjer, aldri for sine egne formål. Her finner du informasjon om hver leverandør og hvordan du kan motsette deg innsamling og behandling av personopplysninger i verktøyet. For verktøy som bruker reservasjonskapsler er denne funksjonen knyttet til hver enkelt enhet eller nettleser. Hvis du bruker flere enheter eller nettlesere, må du velge innstillingen på hver enhet og i hver nettleser som du bruker. I tillegg kan du unngå at det lages brukerprofiler ved å deaktivere all bruk av informasjonskapsler. Se Deaktivere og slette informasjonskapsler.

6.1   Google Analytics

Navn: Google Analytics

Leverandørr: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

Funksjon: Analyser brukeradferd (sidevisninger, antall besøkende og besøg, downloads), brukervennlighet(UX testing)


7 Nyhetsbrevt
7.1     Nyhetsbrev med påmelding, rett til å trekke tilbake samtykke
 
I våre nettbaserte tjenester har du mulighet til å abonnere på nyhetsbrev. Vi bruker en såkalt «double opt-in». Det betyr at vi kun sender deg nyhetsbrev via e-post, melding (for eksempel WhatsApp), SMS eller pushvarsel etter at du har bekreftet påmeldingen ved å klikke på lenken i e-postbekreftelsen. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, kan du avslutte abonnementet ved å trekke tilbake ditt samtykke. Du kan trekke tilbake ditt samtykke til å motta nyhetsbrev på e-post ved å klikke på lenken som du finner i alle nyhetsbrev. Du kan også bruke innstillingene i den nettbaserte tjenesten. Alternativt kan du kontakte oss. Du finner kontaktinformasjon under Kontakt.
 
8 Eksterne lenker

Våre nettbaserte tjenester kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, som drives av leverandører som vi ikke har noen forbindelse til. Når du klikker på lenken, kan vi ikke påvirke innsamling, behandling og bruk av personopplysninger som kan overføres til tredjepart (for eksempel IP-adresse eller adressen til nettstedet), siden tredjeparts atferd ligger utenfor vårt ansvarsområde. Vi påtar oss ikke ansvar for hvordan tredjepart behandler slike personopplysninger.
 
9 Sikkerhet

Medarbeiderne våre og bedriftene som tilbyr tjenester på vegne av oss, er underlagt taushetsplikt og må overholde gjeldende personopplysningslov.
Vi iverksetter alle nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et egnet sikkerhetsnivå og for å beskytte de personopplysningene som vi administrerer, spesielt mot utilsiktet eller ulovlig destruksjon, manipulasjon, tap, endringer eller uautorisert utlevering eller tilgang. Sikkerhetstiltakene våre forbedres kontinuerlig i takt med den teknologiske utviklingen.
 
10 Brukerens rettigheter

Hvis du ønsker å benytte deg av rettighetene dine, kan du bruke kontaktinformasjonen som du finner under Kontakt. Når du gjør det, må du sørge for å identifisere deg.
 
Rett til informasjon og tilgang:
 
Du har rett til å få vite om vi behandler personopplysninger om deg. Hvis vi gjør det, har du også rett til å få tilgang til personopplysningene dine.
 
Rett til korrigering og sletting:
 
Du har rett til å be om at vi retter unøyaktige personopplysninger om deg uten ugrunnet opphold. Med hensyn til formålet med behandlingen har du rett til å be om at vi kompletterer ufullstendige opplysninger, inkludert å sende oss en utfyllende oversikt.
Dette gjelder ikke for opplysninger som er nødvendige i forbindelse med regnskap eller som er underlagt en lovbestemt lagringsperiode. Hvis det ikke er nødvendig med tilgang til slike opplysninger, vil behandlingen begrenses (se følgende).
 
Begrensning av behandling:
 
Du har rett til å kreve begrensning av behandling av personopplysningene dine, forutsatt at de lovbestemte kravene er oppfylt.
 
Motsette seg behandling av personopplysninger:
 
Du har rett til å motsette deg vår behandling av personopplysningene dine. Vi vil da avslutte behandlingen med mindre det finnes lovpålagte krav om videre behandling som ligger utenfor vår kontroll, rettigheter og frihet, eller i forbindelse med opprettelse, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.
 
Motsette seg direkte markedsføring:
 
Du kan også når som helst motsette deg at personopplysningene dine behandles i forbindelse med direkte markedsføring. Av organisatoriske årsaker kan det være en overlapping mellom din beskjed om at du motsetter deg dette, og hvordan opplysningene dine brukes hvis kampanjen allerede kjører.
 
Motsette seg behandling av personopplysninger basert på det juridiske grunnlaget «berettigede interesser»:
 
I tillegg har du rett til å motsette deg behandling av personopplysningene dine hvis behandlingen er basert på det juridiske grunnlaget berettigede interesser. Vi vil da avslutte behandlingen av personopplysningene dine, med mindre det finnes overbevisende berettigede interesser i samsvar med juridiske krav som overstyrer dine rettigheter.
 
Trekke tilbake samtykke:
 
Hvis du har gitt samtykke til behandling av personopplysningene dine, har du også rett til å trekke tilbake samtykket med umiddelbar virkning. Behandlingens lovlighet før du trakk tilbake samtykket forblir uendret.
 
Dataportabilitet:
 
Du har rett til å motta opplysninger som du har utlevert til oss. Disse skal overføres i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format. Hvis det er teknisk mulig, kan du også be oss om å overføre opplysningene til tredjepart.
 
10.1     Rett til å klage til tilsynsmyndighet
 
Du har rett til å klage til en tilsynsmyndighet. Du kan påklage vedtak til tilsynsmyndigheten som har ansvaret i ditt land, eller til tilsynsmyndigheten som har ansvaret for oss.
 
Dette er:

 

Datatilsynet
Postboks 458 Sentrum.
0105 Oslo

Telefon: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.nohttps://www.datatilsynet.no/

11 Endringer i personvernerklæringen
Vi forbeholder oss retten til å endre våre forholdsregler knyttet til sikkerhet og datavern når det kreves av hensyn til den tekniske utviklingen. I slike tilfeller vil vi endre personvernerklæringen tilsvarende. Du må derfor følge med på versjonnummeret for personvernerklæringen, siden det vil endres.


12 © Copyright


Alle rettigheter tilhører Robert Bosch AS. Tekst, bilder, grafikk, lyd, animasjoner og videomateriale, samt enhver sammenstilling av ovennevnte på Boschs nettsider er opphavsrettslig beskyttet materiale og/eller beskyttet på annen kommersiell måte. Innholdet på disse nettsidene kan ikke, i næringsøyemed, kopieres, spres, endres eller gjøres tilgjengelig for tredjepart. Enkelte Bosch nettsider inneholder også bilder hvis rettigheter tilhører tredjepart.


13 Online dispute resolution (ODR)


Informasjon om online-tvisteløsning: Den europeiske kommisjonen tilbyr en plattform for online-tvisteløsning (OS).
Denne plattformen skal fungere som et startpunkt for utenomrettslig tvisteløsning med tilknytning til tvister i forbindelse med kontraktsforpliktelser av online salgskontrakter og online tjenestekontrakter.

Plattformen kan nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi forplikter oss ikke til utenrettslige saksavgjørelser i voldgiftsorganer for forbrukersaker.


14 Kontakt


Hvis du ønsker å kontakte oss, finner du kontaktinformasjon under «Behandlingsansvarlig».

For å benytte deg av dine rettigheter, for å varsle om brudd på personvern og for å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine, benytt denne linken:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection eller https://request.privacy-bosch.com/entity/RB/

For å komme med forslag eller klage på behandling av personopplysningene dine anbefaler vi at du kontakter vår konsernansvarlig for personvern:

Data Protection Officer
Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart
TYSKLAND

eller

mail til: DPO@bosch.com


 
Gjelder fra: 04.02.2022